Domind er et samarbejde mellem Friedrich Meixner, Christin Meikl og Susanne Burgisser. Friedrich og Susanne står for MBSR og mindfulness , imens coaching og supervision varetages af Friedrich og Christin. Friedrich og Susanne er begge uddannet mbsr instruktører fra Dansk Center for Mindfulness ved Århus Universitet mindfulness.au.dk Uddannelsen er som den eneste i Danmark etableret i formelt samarbejde med Center for Mindfulness (CFM), grundlagt af Jon Kabat-Zinn, ved University of Massachusetts Medical School (UMASS) i USA.

Vi tilbyder

Samarbejdspartnere

Fritz er uddannet socialpædagog siden 1994  og er leder og pædagogisk leder af et opholdssted for børn og unge med psykiatriske diagnoser.  Han er mbsr instruktør, uddannet ved Dansk Center for Mindfulness ved Århus Universitet mindfulness.au.dk Han er derudover coach, uddannet ved Dansk Ledelsesforum og har gennemført diplomgivende Nada kursus. Fritz har gennemført uddannelsen Integrativ Psykiatri, hos Psykolog Bjarne Kronborg og PH.D. Charlotte Lindevang. Han har mange års erfaring indenfor det pædagogiske felt og indenfor ledelse

MBSR

Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) er et interventionsprogram udviklet af Jon Kabat-Zinn ved Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School, i USA. Det er et videnskabeligt dokumenteret virkningsfuldt program, der anvender intensiv træning i mindfulness til forbedring af helbred og livskvalitet, herunder effektiv håndtering af symptomer på stress, angst og depression, hos syge og raske personer. Metoden bruges til at arbejde med opmærksomheden – til at forholde sig til de tanker og følelser, der dukker op med en kærlig og accepterende opmærksomhed, også selv om det er tanker, man egentlig ikke har lyst til at have. På den måde kan man træne sig selv i at være fuldt til stede i nuet, samtidig med at man kan arbejde med sine reaktionsmønstre og sin vanetænkning. I MBSR-programmet er meditationsteknikker og simple fysiske yoga-øvelser taget ud af deres oprindelige religiøse kontekst og tilpasset til mennesker i en vestlig kultur. Kilde mindfulness.au.dk

I modsætning til mange af de andre tilgængelige tilbud om mindfulness-kurser, -workshops, -foredrag etc., så er MBSR-programmet, som udbydes gennem domind, underlagt internationale videnskabelige standarder for kvalificeret undervisning. Der er videnskabelig dokumentation for, at mentalt helbred kan trænes i lighed med det fysiske helbred, og at mindfulness kan bruges som teknik.

8 ugers kursus

Retreats

Mindfulness meditation, yoga, stilhed og nærvær

Bodyscan

Mindful bevægelse

Mindful walking

Mindfulness har rødder tilbage til yoga og meditative traditioner. I mere end 2500 år er mindfulness meditation i buddhismen blevet anvendt som et middel til at reducere psykologisk betinget lidelse og fremme udviklingen af positive kvaliteter såsom øget opmærksomhed, indsigt, accept og medfølelse. Men mindfulness handler ikke om religion. Det er en grundlæggende kapacitet ved den almene menneskelige bevidsthed, der ligesom andre basale færdigheder (sproglige, musikalske, matematiske etc.) kan trænes og udvikles over tid.

Mindfulness kan defineres som en bestemt måde at være opmærksom på, der er karakteriseret ved evnen til bevidst observation af nuværende oplevelser uden at dømme og evaluere dem. Det er samtidig en åben, venlig og tålmodig indstilling, som står i skarp kontrast til den måde, hvorpå opmærksomhed og kognition normalt fungerer. Sædvanligvis giver indhold i bevidstheden anledning til automatiske processer, hvor oplevelser analyseres, bedømmes, evalueres og kategoriseres. Mindfulness er evnen til at registrere og neutralt iagttage fænomener i opmærksomhedsfeltet, herunder tanker, følelser og kropslige fornemmelser samt sanseindtryk fra omgivelserne, således som de kommer og går, uden forsøg på flugt eller undgåelse og uden at forholde sig kritisk og vurderende til dem. Essensen i mindfulness er en medfølende opmærksomhedsindstilling, der i modsætning til fysisk træning kan udvikles og forbedres livslangt.
kilde: mindfulness.au.dk

Supervision

Supervision for ledere og ledergrupper
Fokus på ledelsesfaglige spørgsmål og udvikling af ledergrupper, med afsæt i konkrete udfordringer præsenteret af deltagerne. Supervision afholdes efter ønske på arbejdspladsen.

Udfordringer kan være særligt krævende personalesager, konflikter i personalegruppen, dårligt arbejdsmiljø, osv. Supervisionen tager udgangspunkt i disse udfordringer og er et værktøj til at håndtere disse udfordringer og konflikter.

Priser:

Individuel supervision                                                  1.100,- (pr time – typisk 1 time pr gang)

Gruppesupervision (2 eller flere personer)               1.300,-(pr time – typisk 2 timer pr gang)

Sagssupervision
Vi tilbyder sagssupervision til ledere og medarbejdere, som arbejder inden for den offentlige sektor eller på private tilbud bosteder og institutioner, f.eks. døgninstitutioner, dagsbehandlingstilbud, kontaktpersonsordninger, osv. Der tages udgangspunkt i en eller flere konkrete sager. Supervisionen tilpasses den enkelte arbejdsplads og kan foregår på arbejdspladsen. Vi har stor erfaring inden for special- og behandlingsområdet:

Priser:

Gruppersupervision (2 personer eller flere)               1.400,- (pr time, typisk 2-3 timer pr gang)

 

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Din besked